Na podlagi določil Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3) ter ob upoštevanju pogojev predmetne razpisne dokumentacije, vabimo vse ponudnike, da predložijo ponudbo za izvedbo javnega naročila

 

»Dobava lesnih sekancev« za obdobje 1 leta

za potrebe Gimnazije in srednje kemijske šole Ruše«.

 

Vse informacije najdete v priloženem dokumentu.

 

Povezava do portala javnih naročil.

(Visited 37 times, 1 visits today)