V razvojni nalogi bo poudarek na medsebojnem povezovanju strokovnih delavcev pri skupnem razvijanju pedagoške prakse, usklajene z individualnimi potrebami in zmožnostmi dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju ter spodbuja optimalen razvoj posameznika. 

Strokovni delavci bodo  v učni proces vključevali glas učenca,  tako, da bodo spodbujali aktivno vlogo dijakov pri učenju, jih vključevali v sooblikovanje učnega procesa, jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje ter sooblikovanje fizičnega učnega prostora. 

Dijak v vključujoči šoli rad prihaja k pouku, je radoveden, išče izzive, si upa, predlaga drugačne rešitve in načine učenja, vztraja, postavlja vprašanja, se dobro počuti, je zavzet, v učenju vidi smisel ter zaznava osebne in skupne dosežke ter prevzema odgovornost.

KOORDINATORICA RN: Lea Levstik, mag. farm.

    (Visited 39 times, 1 visits today)