Prijava na šolsko prehrano

 Dijak se na topel obrok ali sendvič naroči preko portala e-asistent najkasneje do 7.00 ure en dan prej. Dijak s prijavo izbere privzet meni, odjava in sprememba menija pa je možna tudi do 7.00 ure en dan prej.

Prijavite se preko spletne strani https://www.easistent.com/ z geslom in uporabniškim imenom, ki vam ga dodeli razrednik. Geslo lahko po prvem vstopu kadarkoli spremenite.

 Postopek naročila in plačila

Dijaki položijo dobroimetje za malico na TRR šole:

SI56  01100 603 0695964

sklic: SI00      šifra klienta

Šifre klientov dijaki dobijo pri razredniku ali v računovodstvu in prosimo, da jih dosledno upoštevate.

Zaradi prenosa sredstev iz TRR na dijaško izkaznico Vas prosimo, da avanse za malico vplačujete vsaj 3 dni pred koriščenjem. V nasprotnem primeru vam ne moremo zagotoviti pravočasne prijave na obrok.

V e-Asistent se vplačan znesek zabeleži kot dobroimetje. Od tega trenutka ste prijavljeni na malico in ste se dolžni za posamezne dneve pravočasno odjaviti ( sicer se vam od dobroimetja odšteje znesek v vrednosti cene nepravočasno odjavljene malice). To velja tudi za tiste dijake, ki imajo subvencionirano malico.

Cena šolske malice je 3,60 EUR.

Neprevzeti in neodjavljeni obroki se obračunajo v skladu s pravilnikom o šolski prehrani, kar pomeni, da neprevzete obroke plačate.

Kadar se s  kartico ne morete evidentirati, kljub temu, da ste prijavljeni na prehrano, o tem obvestite dežurnega učitelja.

V primeru, da zbolite, ali je prišlo do sprememb pri prijavi ali odjavi ali če nastanejo druge težave (dijaška kartica ne deluje, se izgubi), obvestite šolsko svetovalno službo preko elektronske pošte: tadej.vovko@gimnazija-ruse.si; (tel.:02- 63-00-804), ali simona.stampfer@gimnazija-ruse.si; (tel.: 02- 63-00-816, 02-63-00-806).

(Visited 2.532 times, 1 visits today)