Tajnica šolske maturitetne komisije: Tatjana ŠTOK-PLEJ

Telefon: 02 / 63 00 822 (kabinet za PM) ali 02/ 63 00 810 (zbornica šole)

Uradne ure: sreda, 10. 40-10. 25, ali po dogovoru (poklicnamatura@gimnazija-ruse.si)

MATURA 2023/24

Spoštovane maturantke in maturanti,

podelitev spričeval poklicne mature bo 4. 7. 2024 ob 10.00. Vljudno vabljeni.

KOLEDAR MATURE 2023/24 (KLIK)

HIŠNI RED V ČASU TRAJANJA MATURE

JESENSKI ROK

Zadnji rok za pisno prijavo na jesenski rok je 5. 7. 2024. Zadnji rok za pisno odjavo je 19. 8. 2024.

Termini pisnih izpitov:

SLOVENŠČINA – 23. 8. 2024

MATEMATIKA  – 26. 8. 2024

ANGLEŠČINA – 27. 8. 2024

FARMACIJA/KEMIJA – 29. 8. 2024

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00, na nadzorne učitelje počakate v avli šole. V šolo pridete vsaj 30 minut prej. Razporede ustnih izpitov prejmete v zakonskem roku po elektronski pošti.

Opozarjamo kandidate, ki niso naši redni dijaki, DA PRIJAVE NA POKLICNO MATURO SPREJEMAMO LE KOT PRIPOROČENO PISMO (zaradi sledljivosti shranite potrdilo). Prijav po elektronski pošti ne sprejemamo.

Vse, kar želite izvedeti o pravilih, ciljih, poteku in nalogah na poklicni maturi, lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra – RIC

Vse obrazce (prijava, odjava, uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami) najdete na spletni strani:

https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/izobrazevanje-kultura/srednja-sola/poklicna-matura.html

Redni dijaki se k poklicni maturi prijavljate preko eAsistenta. Navodila dobite v šoli.

5. predmet na splošni maturi
Glej informacije o splošni maturi.

Plačilo izpitov

Če nimate statusa dijaka, je potrebno ob prijavi izpite mature plačati. Znesek mora biti poravnan do zadnjega roka prijave na maturo. Kopijo potrdila lahko pošljete na šolo po pošti ali skenirano potrdilo na ma: poklicnamatura@gimnazija-ruse.si.

Cenik:
vse 4 izpitne enote 220,00 €.

Od tega:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine 50,00 €,
-matematike ali tujega jezika 50,00 €,
-pisni in ustni del iz farmacije ali kemije 50,00 €,
-projektno delo (4. predmet kemija) 70,00 €,

-izdelek in zagovor (4. predmet farmacija) 70,00 €.

Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:
Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše
št. TRR: 01100-6030695964,
sklic: 00-713300-015

(Visited 2.950 times, 1 visits today)