Tajnica šolske maturitetne komisije: Tatjana ŠTOK-PLEJ

Telefon: 02 / 63 00 822 (kabinet za PM) ali 02/ 63 00 810 (zbornica šole)

Uradne ure: sreda, 10. 40-10. 25, ali po dogovoru (poklicnamatura@gimnazija-ruse.si)

MATURA 2023/24

KOLEDAR MATURE 2023/24 (KLIK)

SPOMLADANSKI ROK

Zadnji rok za pisno prijavo na spomladanski rok je 30. 3. 2024.

Zadnji rok za pisno odjavo je 25. 5. 2024.

Termini pisnih izpitov:

SLOVENŠČINA – 29. 5. 2024

ANGLEŠČINA – 1. 6. 2024

FARMACIJA/KEMIJA – 6. 6. 2024

MATEMATIKA  – 8. 6. 2024.

Vsi pisni izpiti se začnejo ob 9.00, na nadzorne učitelje počakate v avli šole. V šolo pridete vsaj 20 minut prej. Razporede ustnih izpitov prejmete v zakonskem roku po elektronski pošti.

Opozarjamo kandidate, ki niso naši redni dijaki, DA PRIJAVE NA POKLICNO MATURO SPREJEMAMO LE KOT PRIPOROČENO PISMO (zaradi sledljivosti shranite potrdilo). Prijav po elektronski pošti ne sprejemamo.

Hišni red SM in POM 2023 (za GSŠKF Ruše)

Vse, kar želite izvedeti o pravilih, ciljih, poteku in nalogah na poklicni maturi, lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra – RIC

Obrazci

Predprijava na poklicno maturo:Predprijava_k_izpitu_iz_predmeta_SM_ITA

Prijava k poklicni maturi: Prijava_k_PM

Redni dijaki se k poklicni maturi prijavljate preko eAsistenta. Navodila dobite v šoli.

Odjava od poklicne mature: Odjava_od_PM_predmeta

Uveljavljanje pravic kandidata)-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature: Uveljavljanje_pravic_kandidata_s_PP

5. predmet na splošni maturi
Glej informacije o splošni maturi.

Plačilo izpitov

Če nimate statusa dijaka, je potrebno ob prijavi izpite mature plačati. Znesek mora biti poravnan do zadnjega roka prijave na maturo. Kopijo potrdila lahko pošljete na šolo po pošti ali skenirano potrdilo na ma: poklicnamatura@gimnazija-ruse.si.

Cenik:
vse 4 izpitne enote 220,00 €.

Od tega:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine 50,00 €,
-matematike ali tujega jezika 50,00 €,
-pisni in ustni del iz farmacije ali kemije 50,00 €,
-projektno delo (4. predmet kemija) 70,00 €,

-izdelek in zagovor (4. predmet farmacija) 70,00 €.

Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:
Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše
št. TRR: 01100-6030695964,
sklic: 00-713300-015

Predmeti poklicne mature

Dijaki programov kemijski tehnik in farmacevtski tehnik opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:

1. predmet: slovenščina, pisni in ustni izpit

2. predmet: kemija oz. farmacija, pisni in ustni izpit

3. predmet: izbirno matematika ali tuj jezik, pisni in ustni izpit

4. predmet KT: izdelek oz. storitev z zagovorom

4. predmet FT: izdelek in zagovor

Pisni deli mature se začnejo ob 9:00. V šoli bodite vsaj 20 minut pred začetkom izpita. Na oglasni deski v pritličju šole bodo izobešeni poimenski razporedi.

Potrebujete:
• pisala in druge dovoljene pripomočke.
• osebni dokument.

Razporede ustnega dela objavimo nekaj dni pred začetkom izpitnega roka. Prejmete jih na elektronske naslove. V primeru nejasnosti se obrnite na tajnico poklicne mature. Občani in ostali kandidati se morajo o razporedih, v kolikor niso o njih obveščeni, pozanimati sami pri tajnici poklicne mature (poklicnamatura@gimnazija-ruse.si).

(Visited 2.701 times, 1 visits today)