ZDRAVA ŠOLA GSKŠ Ruše  

Dogodki Zdrave in Eko šole

 • Mreži Zdravih šol Slovenije smo priključeni od 1.9.2008.
 • Iz leta v leto širimo dejavnosti na področju zdravja in zdravega načina prehranjevanja in življenja v zdravem in varnem okolju.
 • Rdeča nit: Duševno zdravje, prehrana, gibanje…
 • V šolskem letu 2018/2019 Slovenska mreža Zdravih šol praznuje 25 let delovanja.
 • 11.2018 smo se udeležili Nacionalnega posveta ob 25. obletnici Slovenske mreže zdravih šol: Festival dobrih praks, v Termah Zreče. Z dijaki smo pripravili stojnico s katero smo predstavili delo Zdrave šole na GSKŠ Ruše.
 • V okviru svetovnih dni, čez celo šolsko leto postavljamo stojnice v avli šole…
 • Tematiko zdrave šole vključujemo v letne delovne načrte različnih predmetov, izvajamo različne aktivnosti tekom celega šolskega leta, tudi v povezavi z Eko šolo.
 • Aktivno sodelujemo z lokalno skupnostjo, predvsem kot prostovoljci.
 • Vsako šolsko leto izvedemo Zdrav dan in Zdrav teden.

CILJI ZDRAVE ŠOLE GSKŠ Ruše:

 1. cilj:

Aktivno bomo sodelovali z lokalno skupnostjo Občine Ruše, OŠ Janka Glazerja iz Ruše in ostalimi OŠ iz bližnjih krajev. Sodelovali bomo z Rdečim križem Ruše, se udeležili različnih aktivnosti, ki bodo potekale v mestu Ruše.

 1. cilj:

V tem šolskem letu bomo ponovno upoštevali glavno nit Zdravih šol (Duševno zdravje, prehrana, gibanje…). Na ta ačin bomo poskušali vzdrževati oziroma nadgrajevati dobre medsebojne odnose med dijaki, učitelji oziroma drugimi delavci šole, dijaškim domom in vsemi, ki na kakršenkoli način sodelujejo z nami.

 1. cilj:

Dijake bomo še naprej podpirali pri razvoju njihove samopodobe. Spodbujali bomo mišljenje, da lahko vsak posameznik prispeva nekaj za bolj čisto, zdravo in varno okolje, v katerem živimo.

 1. cilj:

Podpirali bomo načela trajnostnega razvoja, ki so povezani s človekovim duševnim, telesnim stanjem oziroma zdravim načinom življenja.

 1. cilj:

Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.

 1. cilj:

Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.

 1. cilj:

Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih dijakov, učiteljev in vseh zaposlenih, pri tem pa upoštevali, da so odrasli vzgled mlajšim oziroma dijakom.

 1. cilj:

Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.

 1. cilj:

Aktivno bomo vzpostavljali poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

(Visited 1.100 times, 1 visits today)