V šolskem letu 2017/18 smo začeli z izvajanjem praktičnega usposabljanja v tujini v okviru evropskega projekta Erasmus+. Mobilnost je namenjena dijakom strokovnih programov farmacevtski in kemijski tehnik.

Prve dijake smo poslali v Brago na Portugalsko, sledila je mobilnost v Marburg (Nemčija). Od šolskega leta 2018/19 je poleg Nemčije in Portugalske na voljo tudi mobilnost na Malti, mrežo partnerjev pa še širimo. Poleti 2021 smo bili prvič na Cipru, leto kasneje pa tudi na Irskem. Naslednja država bo Španija, morda sledi še kakšna.

Praktično usposabljanje za dijake traja dva tedna (10 delovnih dni). Poleg dijakov se mobilnosti udeležujejo tudi učitelji, ki se izobražujejo v delovnem procesu ali ob obisku sorodnih srednjih šol.


Šola je bila uspešna na razpisu za dodelitev Erasmus+ akreditacije za obdobje 2021-27 na področju poklicnega izobraževanja.
Erasmus akreditacija je orodje, namenjeno organizacijam na področjih šolskega in poklicnega izobraževanja ter izobraževanja odraslih, ki želijo vzpostaviti ali nadaljevati mednarodno sodelovanje. Dodelitev potrjuje, da je institucija oz. organizacija pripravila načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti v okviru širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. Institucijam z Erasmus+ akreditacijo bo omogočen poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 prihodnjega programa Erasmus (2021–2027), kar pomeni, da imamo v tem obdobju zagotovljena sredstva za izvajanje praks v tujini ter mobilnost osebja.


Koordinatorica Erasmus+ za poklicno izobraževanje: Lea Levstik, mag. farm. 

(Visited 1.309 times, 1 visits today)