Seznam delovnih zvezkov 2024/25

Knjižnica je namenjena izposoji knjižnega in neknjižnega gradiva, učenju, branju, pisanju, brskanju po različnih virih informacij in prebiranju časopisov.

Knjižnično dejavnost vodi Mojca Oman Horvat, prof. zgo in geo. (tel: 02/63-00-807, e-mail: mojca.oman@gimnazija-ruse.si).

Knjižnica je odprta vsak delovni dan od 7.00 do 14.00.

Gradivo posojamo dijakom in učiteljem naše šole. Ob vpisu v šolo postanejo dijaki člani šolske knjižnice. Članarine ni.

Dijakom je na voljo tudi čitalnica s 26 sedeži ter pet računalnikov s stalnim dostopom do interneta in do elektronske baze podatkov EIFL Direct. Smo aktivni člani sistema Cobiss.

Izposojevalni roki:

·         leposlovje, strokovna literatura, učbeniki 14 dni,

·         revije 7 dni,

·         enciklopedije, leksikoni, slovarji samo za čitalnico.

Knjižnični red:

·         uporaba knjižnice je možna z veljavnim dokumentom s sliko,

·         izposojevalni rok za knjige in učbenike je 14 dni,

·         po poteku izposojevalnega roka je možno izposojeno gradivo še enkrat podaljšati, vendar le, če ni rezervirano za koga drugega,

·         gradivo je možno rezervirati,

·         po poteku vseh izposojevalnih rokov je treba gradivo vrniti, sicer si ni možno izposoditi novega, čitalniškega gradiva (leksikonov, priročnikov, atlasov, slovarjev…) ne izposojamo na dom ,

·         za izposojene knjige odgovarjate, zato jih ne posojajte drugim, naj si jih izposodijo sami,

·         dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si ga lahko izposodijo tudi čez počitnice pod pogojem, da šoli pisno dovolijo, da zadrži njihove dokumente, če ne vrnejo knjig,

·         dijaki si lahko izposodijo gradivo, ki ga potrebujejo za maturo ali poklicno maturo tudi čez počitnice pod pogojem, da šoli pisno dovolijo, da zadrži njihove dokumente, če ne vrnejo knjig,

·         redni bralci si lahko knjige sposodijo tudi čez počitnice, vendar jih je treba vrniti v prvem tednu septembra,

·         dijakom, ki bodo grobo kršili knjižnični red, knjig ne bomo več posodili,

·         v knjižnico vstopamo brez dežnikov, plaščev, bund …,

·         v knjižnici ni dovoljeno jesti.

Uporaba knjižnice je brezplačna, zaračunavamo pa:

·         0,40 EUR na enoto za teden dni zamude,

·         povrnitev stroškov popravila poškodovanih knjig oziroma nadomestilo za novo knjigo.

Izgubljene knjige:

·         če izgubite knjigo, to takoj javite v knjižnico, izgubljeno knjigo lahko nadomestite z novo (isti avtor, naslov, izdaja, zbirka…),

·         če knjige ni mogoče več kupiti, ker je razprodana, morate plačati dvakratno ceno nove knjige.

Učbeniški sklad

V okviru šolske knjižnice deluje učbeniški sklad. Vse učbenike smo obdelali računalniško, jih opremili s črtnimi kodami in uvedli računalniško izposojo s pomočjo programa COBISS/Katalogizacija, COBISS/Izpisi in COBISS/Izposoja. Na ta način lahko računalniško vodimo podatke o nabavi, odpisu in statistiko izposoje.

Izposoditi si je mogoče samo komplete učbenikov za posamezni letnik.

UČBENIŠKI SKLAD 2024/2025

GIMNAZIJA – 1. letnik

BERILO Umetnost besede 1. Učbenik za slovenščino – književnost
D. Kavka et al.: Linea nova      M. Škrlec: Matematika 1. Zbirka nalog
A. Smrdu: Kemija 1. Snov in spremembe
R. Kladnik: Gibanje in sila. Fizika za srednješolce 1
M. Dermastia: Kjer se življenje začne
J. Senegačnik: Obča geografija
V. Brodnik: Zgodovina 1

GIMNAZIJA – 2. letnik

BERILO Umetnost besede 2. Učbenik za slovenščino – književnost
G. Pavlič et al.: Planum novum          M. Škrlec: Matematika 2. Zbirka nalog
A. Smrdu: Kemija 2. Snov in spremembe
R. Kladnik: Energija, toplota, nihanje in valovanje. Fizika za srednješolce 2
BIOLOGIJA 2. O zgradbi in delovanju organizmov
J. Senegačnik: Svet
D. Mlacović: Zgodovina 2
M. Počkaj: Uvod v sociologijo

GIMNAZIJA – 3. letnik

BERILO Umetnost besede 3. Učbenik za slovenščino – književnost
G. Pavlič et al: Spatium novum         M. Škrlec: Matematika 3. Zbirka nalog
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe
J. Senegačnik: Evropa
J. Cvirn: Zgodovina 3
A. Kompare et al: Uvod v psihologijo
D. Tome: Evolucija, biotska pestrost in ekologija. EKOLOGIJA BIOLOGIJA 2. O zgradbi in delovanju organizmov
Evolucija, biotska pestrost in ekologija. EVOLUCIJA
R. Kladnik: Elektrika, magnetizem in atomi. Fizika za srednješolce 3

GIMNAZIJA – 4. letnik

BERILO Umetnost besede 4. Učbenik za slovenščino – književnost
G. Pavlič et al.: Tempus novum         M. Škrlec: Matematika 4. Zbirka nalog
A. Gabrič: Zgodovina 4

FARMACEVTSKI TEHNIK – 1. letnik

BERILO Umetnost besede 1. Učbenik za slovenščino – književnost
Pavlič: Učbenik Rovaš 1
A. Smrdu: Kemija 1. Snov in spremembe
A. Smrdu: Kemija 2. Snov in spremembe
R. Kladnik: Gibanje in sila. Fizika za srednješolce 1
N. Campbell: Biologija 1
M. Petek: geografija. Učbenik za geografijo v srednjih in poklicno-tehniških šolah
POTOVANJE skozi čas, učbenik za zgodovino
J. Drobne, P. Mohar: Vzgoja za zdravje
Interno gradivo Laboratorijsko delo v farmaciji

FARMACEVTSKI TEHNIK – 2. letnik

BERILO Umetnost besede 2. Učbenik za slovenščino – književnost
Pavlič: Učbenik Rovaš 2
A. Smrdu: Kemija 2. Snov in spremembe
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe
POTOVANJE skozi čas, učbenik za zgodovino
R. Kladnik: Energija, toplota, nihanje in valovanje. Fizika za srednješolce 2
R. Kladnik: Elektrika, magnetizem in atomi. Fizika za srednješolce 3
K. Vrhovnik: Farmacevtska kemija
Oražem, Adamič: Mikrobiologija
N. Prijatelj: Farmakognozija. Vsebine iz botanike

FARMACEVTSKI TEHNIK – 3. letnik

BERILO Umetnost besede 3. Učbenik za slovenščino – književnost
Pavlič: Učbenik Rovaš 3
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe
M. Dolinar: Anatomija in fiziologija človeka
A. Kompare et al: Uvod v psihologijo
K. Vrhovnik: Oblikovanje zdravil
N. Prijatelj: Farmakognozija. Rastlinske droge. Učbenik
Interno gradivo Analiza zdravil
Interno gradivo Zdravila 3

FARMACEVTSKI TEHNIK – 4. letnik

BERILO Umetnost besede 4. Učbenik za slovenščino – književnost
Rovaš 4, učbenik za matematiko
N. Prijatelj: Farmakognozija, Kemijska struktura naravnih spojin, učbenik
N. Prijatelj: Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani trgovini
 K. Vrhovnik: Oblikovanje zdravil
Interno gradivo Zdravila 4

KEMIJSKI TEHNIK – 1. letnik

BERILO Umetnost besede 1. Učbenik za slovenščino – književnost
Pavlič:  Rovaš 1. Učbenik
A. Smrdu: Kemija 1. Snov in spremembe
R. Kladnik: Gibanje in sila. Fizika za srednješolce 1
N. Campbell: Biologija 1
M. Petek: geografija. Učbenik za geografijo v srednjih in poklicno-tehniških šolah
POTOVANJE skozi čas, učbenik za zgodovino

KEMIJSKI TEHNIK – 2. letnik

BERILO Umetnost besede 2. Učbenik za slovenščino – književnost
Pavlič: Rovaš 2. Učbenik
A. Smrdu: Kemija 2. Snov in spremembe
POTOVANJE skozi čas, učbenik za zgodovino
R. Kladnik: Energija, toplota, nihanje in valovanje. Fizika za srednješolce 2
R. Kladnik: Elektrika, magnetizem in atomi. Fizika za srednješolce 3
E. Ignatewitz, prevod L. Čelik:  Kemijska tehnika

KEMIJSKI TEHNIK – 3. letnik

BERILO Umetnost besede 3. Učbenik za slovenščino – književnost
Pavlič:  Rovaš 3. Učbenik
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe
J. Sodja: Fizikalna kemija
E. Ignatewitz, prevod L. Čelik:  Kemijska tehnika
J. Sodja Božič: Računske naloge iz fizikalne kemije

KEMIJSKI TEHNIK – 4. letnik

BERILO Umetnost besede 4. Učbenik za slovenščino – književnost
Rovaš 4
J. Sodja Božič: Računske naloge iz fizikalne kemije
J. Sodja: Fizikalna kemija
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe
J. Sodja Božič: Vaje iz instrumentalne analize, učbenik
A. Kompare et al: Uvod v psihologijo

(Visited 2.943 times, 4 visits today)