Leta 2001 smo navezali prve stike s šolo Adolfa Reichweina iz Marburga v Nemčiji. V okviru programa Socrates Comenius smo izvedli več projektov. Z zadnjim, poimenovanim Gibanje v deželi pravljic/Märchen bewegen/Fairy Tales Move, smo zaključili leta 2011.

Sodelovanje s šolo iz Marburga se je ohranilo tudi po zaključku projekta.

Socrates Comenius

V zadnjih letih smo izvedli nekaj manjših mednarodnih izmenjav v okviru samoorganizacije in samofinanciranja.

 

V šolskem letu 2016/17 se je mednarodno sodelovanje okrepilo. Odzvali smo se na povabilo mariborskih gimnazij in se pridružili dijakom, ki so obiskali Poljsko in kasneje tudi gostili dijake partnerske šole II LICEUM OGOLNOKSZTAICACE V GLIWICAH na Poljskem. Stkale so se prijateljske vezi med učitelji, tako da je sodelovanje postalo tradicionalno.

Poljska

Stike smo navezali tudi s strokovno srednjo šolo v Subotici. Prve izmenjave dijakov smo izvedli v šolskem letu 2017/18. Tudi za to sodelovanje si želimo, da bi postalo stalnica.

Prispevek na TV Subotica.

 

Vztrajno se prijavljamo tudi na razpise ERASMUS+. V okviru tega evropskega projekta izvajamo mobilnost dijakov in osebja strokovnega izobraževanja, na kratko poimenovano PRAKSE V TUJINI.

Erasmus+