Skladno s prejeto okrožnico MIZŠ vas obveščamo, de se na podlagi sklepa Vlade RS ter odredbe ministrstva za zdravje, zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19, v času od 16. do vključno 29. 3. 2020 začasno preneha na šolah (tudi v dijaških domovih) izvajati vzgojno-izobraževalna dejavnost, vključno s PUD (pri delodajalcih).

V tem času bo potekal pouk na domu v prilagojeni obliki. Dijaki bodo dobili vsa navodila pri učiteljih.

Skladno s priporočilom ministra lahko dijaki od pouka izostanejo že z jutrišnjim dnem.

 

Ključne informacije bodo objavljene na spletni strani in posredovane preko eAsistenta.

 

 

Prilagodilo se bo tudi izvajanje predavanj in vaj v izobraževanju odraslih, o čemer boste prav tako obveščeni preko eAsistenta.

V soboto, 14. 3. 2020, odpadejo vaje pri predmetu Zdravila 2.

(Visited 102 times, 1 visits today)