Na osnovi izvedenih volitev volilna komisija dijaške skupnosti GSŠKF Ruše ugotavlja, da sta bila v Svet šole GSŠKF Ruše izvoljena:

Jernej Kopitar, 2. aft

Ariana Lešnik, 2. ag

(Visited 15 times, 1 visits today)