Danes, 22. marca 2022, obeležujemo svetovni dan voda pod letošnjim geslom
»Podzemna voda: Skrito naj postane vidno«.

Podzemna voda, daleč od oči, pod površjem, je skrit zaklad, ki bogati naša življenja. V najbolj sušnih delih sveta je ponekod edini vir vode, ki je prebivalstvu na voljo.
V svetovnem merilu je skoraj vsa tekoča sladka voda – podzemna voda. Zagotavlja nam vire pitne vode, podpira sanitarne sisteme, kmetijstvo in industrijo ter je pomembna za ekosisteme.
Podzemna voda bo imela ključno vlogo pri prilagajanju na podnebne spremembe. Da bi lahko trajnostno upravljali s tem dragocenim virom, se moramo povezati in delovati skupaj.
Med glavnima odmoroma bo v avli šole potekalo tekmovanje iz znanja o podzemnih vodah. Kodo do kviza dobite na stojnici. 6-8 pravilnih odgovorov vam prinese 1 uro OIV. Vabljeni k sodelovanju.


Izziv: https://www.worldwaterday.org/

Vodje Ekošole in Zdrave šole:
Nuša Bezek in Martina Dolenc

(Visited 150 times, 1 visits today)