Območja, ki so stalno ali občasno pod vodo, v svoji okolici najpogosteje poznamo kot barja, močvirja, soline, poplavne mokrotne travnike, poplavne gozdove, slane lagune, poplavne ravnice rek, in tako dalje.

Letošnji svetovni dan mokrišč, ki ga obeležujemo 2. februarja, posvečamo njihovemu boljšemu poznavanju v naši okolici, saj le tako lahko razumemo njihovo pomembno vlogo za ljudi in naravo.

Na priloženi povezavi je kratek kviz o mokriščih.

Za priznavanje OIV ur je v okviru EKOšole in Zdrave šole potrebno sodelovanje in uspešno reševanje na vsaj 3 kvizih.

Vodji EKOšole in Zdrave šole                                            

Nuša Bezek, Martina Dolenc

(Visited 58 times, 1 visits today)