Splošna matura

Splošno maturo je na šoli opravljalo 14 dijakov zaključnega letnika (vsi dijaki so uspešno zaključili 4. letnik in pristopili k opravljanju splošne mature). “Vsi dijaki so bili uspešni – beležimo 100 % uspeh. Dodatno je peti predmet na splošni maturi opravilo tudi 57 naših dijakov SSI programov kemijski ter farmacevtski tehnik. 55 je bilo uspešnih (96,5 %),” je sporočil ravnatelj šole Samo Robič.

Več na:Maribor24

(Visited 372 times, 1 visits today)