Na volitvah, ki bodo 3. aprila 2024, se voli dva (2) dijaka, predstavnika dijakov, za člana Sveta šole GSŠKF Ruše (mandat 2024-2028).

(Visited 47 times, 1 visits today)