Dijake 3. letnika programov kemijski in farmacevtski tehnik obveščamo, da je objavljen interni razpis za opravljanje prakse v tujini v koledarskem letu 2023. Mobilnosti bodo izvedene v spomladanskem in jesenskem času 2023.

Rok za prijavo je ponedeljek, 3. 10. 2022.

Vse informacije, dodatna navodila in nasvete najdete na posebni spletni strani projekta.

Starši lahko dobite dodatne informacije v četrtek, 22. 9. 2023, med 16.30 in 17. uro v avli šole (pred roditeljskimi sestanki) pri Erasmus+ koordinatorici Lei Levstik.

(Visited 153 times, 1 visits today)