Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše, III. gimnazija Maribor in Shotoku Gakuen Junior & Senior High School Tokio so v mednarodnem projektu povezane šole. Slovensko poimenovanje je Projekt Japonska.
Namen povezovanja šol je:

  • spoznavanje kultur in posebnosti jezikov obeh narodov,
  • spoznavanje značilnosti obeh dežel,
  • primerjava poteka šolskega dne in dejavnosti dijakov med poukom in po njem,
  • izmenjava dijakov in učiteljev.

V šolskem letu 2022/23 z naše šole sodeluje v tem projektu profesorica Karmen Peršak, izmed dijakinj pa Marija Goričan, Nelly Mesner, Anina Mudrin in Tajra Petrovič. Na srečanje po zoom-u smo se pripravljali v letu 2021/22, izvedeno bo 12. 11. 2022.
V decembru bomo dijakom na Japonsko poslali simbolična darila ob vstopu v novo koledarsko leto.
Pogoj za sodelovanje dijakov v skupini imenovanega projekta je uspešno opravljen intervju pred komisijo.

Karmen Peršak, prof.

(Visited 94 times, 1 visits today)