Projektne aktivnosti smo uspešno izvedli. V kratkem povzetku zaključnega poročila je težko strniti vse znanje, izkušnje, doživetja, spoznanja… So del nas, obogatili so naša življenja.

(Visited 89 times, 1 visits today)