PODVIG – POROČILO O DELU V PROJEKTU

Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše je vključena v projekt »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«, ki je potekal od leta 2018 do leta 2022.

(Visited 65 times, 1 visits today)