Vpis na Gimnazijo in srednjo šolo za kemijo in farmacijo Ruše

Prosim, da izpolnite obazce in jih prinesete na vpis! Za vpis preko spleta kontaktirajte spodnji naslov.

Vpisna dokumentacija:

  • Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole

1_Vpisnica (obojestransko)

2 – Izjava o privolitvi za obdelavo osebnih podatkov dijaka

3 Soglasje-k-vodenju-evidence-strokovne-pomoči2022

4 SOGLASJE K VODENJU ŠPORTNEGA KARTONA

5_ Kontaktni podatki staršev-obrazec za vpis EA PDF

6 Prijava_slo-prehrana

7_ spričevalo 9. razreda (fotokopija)

8_ sliko formata 3,5 x 4,5 cm za dijaško izkaznico (lahko tudi po e:pošti: tadej.vovko@gimnazija-ruse.si pod zadevo napišete : “Slika za dijaško izkaznico – ime priimek”)

Vsa dodatna pojasnila in postopke lahko dobite po e-pošti: tadej.vovko@gimnazija-ruse.si ali po tel. 02/63 00 804,

Prosimo, da se seznanite tudi s šolskimi pravili, ki so objavljena na naši spletni stran.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Dijaki, ki ste oddali prijavnico za dijaški dom, ste v DD sprejeti. Vpis lahko uredite neposredno v dijaškem domu po opravljenem vpisu v zgoraj navedenih terminih na šoli (na isti dan). V primeru, da vpisa ne boste opravili neposredno na šoli oz. v dijaškem domu, bi vpisne formalnosti uskladili oz. uredili po telefonu (zbornica dijaškega doma: 02/63 00 818). Prijavnica za sprejem v DD

Učbeniški sklad in delovni zvezki

Knjižnica: Mojca Oman Horvat, tel: 02/63-00-807, e-mail: mojca.oman@gimnazija-ruse-si

Vsa dodatna pojasnila lahko dobite tudi po e-pošti: tadej.vovko@gimnazija-ruse.si ali po telefonu 02/63 00 804, ali pa se oglasite v pisarni šolske svetovalne službe.

 

 

(Visited 7.342 times, 1 visits today)