Vpisna dokumentacija: (prosimo, da izpolnjene obrazce prinesete na vpis)

1_Vpisnica (obojestransko)

2 – Izjava o privolitvi za obdelavo osebnih podatkov dijaka

3 Soglasje-k-vodenju-evidence-strokovne-pomoči2022

4 SOGLASJE K VODENJU ŠPORTNEGA KARTONA

5_ Kontaktni podatki staršev-obrazec za vpis EA PDF

6 Prijava_slo-prehrana

7_ spričevalo 9. razreda (fotokopija)

8_ sliko formata 3,5 x 4,5 cm za dijaško izkaznico (lahko tudi po e:pošti: tadej.vovko@gimnazija-ruse.si pod zadevo napišete : “Slika za dijaško izkaznico – ime priimek”)

Prosimo, da se seznanite tudi s šolskimi pravili, ki so objavljena na naši spletni stran.

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

Dijaki, ki ste oddali prijavnico za dijaški dom ste v DD sprejeti. Vpis lahko uredite neposredno v dijaškem domu po opravljenem vpisu v zgoraj navedenih terminih na šoli (na isti dan). V primeru, da vpisa ne boste opravili neposredno na šoli oz. v dijaškem domu, bi vpisne formalnosti uskladili oz. uredili po telefonu (zbornica dijaškega doma: 02/63 00 818).

Vsa dodatna pojasnila lahko dobite tudi po e-pošti: tadej.vovko@gimnazija-ruse.si ali po telefonu 02/63 00 804, ali pa se oglasite v pisarni šolske svetovalne službe.

 

 

(Visited 5.003 times, 4 visits today)