Pozdravljeni dijaki,
pred nami so zadnji dnevi pouka v tem šolskem letu. Posredujemo obvestilo z navodili.

AKTIVNOSTI ZA DIJAKE 1. IN 2. LETNIKA TER 3. a G

 • V ponedeljek, 21. ter torek, 22. 6. 2021, poteka pouk po običajnem urniku.
 • V sredo, 23. 6. 2021, je redovalna konferenca ob koncu pouka (ocene zaključene 22. 6. 2021). Pouk oz. šolske aktivnosti potekajo do vključno 4. šolske ure. V dogovoru z razredniki ter drugimi učitelji se pouk oz. urniki posameznih razredov lahko prilagodijo in namenijo zanimivim, sproščenim vsebinam in aktivnostim (dogovorite znotraj oddelčnih skupnosti).
 • V četrtek, 24. 6. 2021, je podelitev spričeval ter proslava ob koncu šolskega leta in pred dnevom državnosti. Dijaki se do 8.30 zberete v matičnih učilnicah za podelitev spričeval in uredite še potrebne obveznosti. Ob 9.30 bo pred šolo krajša proslava ob zaključku šolskega leta in pred dnevom državnosti. Dijaki na proslavo pridete v spremstvu razrednika. Po proslavi končate s šolskimi obveznosti – počitnice.

DIJAKI 3. LETNIKA PROGRAMOV KEMIJSTI TEHNIK IN FARMACEVTSKI TEHNIK

 • Dijaki razredov 3. a KT, 3. a FT in 3. b FT izvajate PUD v skladu z dogovorom.
 • Podelitev spričeval za dijake 3. a FT in 3. b FT bo v torek, 29. 6. 2021, za dijake 3. a KT pa v sredo, 30. 6. 2021, ob 8.30 na GSKŠ Ruše. Po navedenih datumih boste spričevala lahko dvignili v tajništvu šole, v času uradnih ur (spremljajte obvestila o uradnih urah v času počitnic).

DODATNI NAPOTKI PRED POČITNICAMI (urediti čim prej oz. najkasneje do prevzema spričeval)

 • Dijaki pospravite razrede in domov iz šole in dijaškega doma odnesete vse svoje stvari.
 • Izpraznite šolske omarice v razredih, ključe pustite v vratih omaric.
 • Dijaki, ki ste s strani šole v uporabo prejeli prenosnik ali drugo opremo, le-to vrnite v tajništvu šole.
 • Po navodilih šolske knjižnice oddajte učbenike iz učbeniškega sklada.
 • Dijaki, ki bivate v dijaškem domu opravite obveznosti po navodilih vzgojiteljev.

POPRAVNI IN DRUGI IZPITI – SPOMLADANSKI ROK

 • Od srede, 30. 6. do petka, 2. 7. 2021 bo potekal spomladanski izpitni rok (popravni, dopolnilni, predmetni izpiti).
 • Dijaki prijave na izpit oddate do vključno četrtka, 24. 6. 2021. Prijave oddate v tajništvu ali razredniku (obrazec bomo priložili obvestilu o uspehu, prejmete pa ga tudi v tajništvu). Izjemoma lahko prijave oddate po e-pošti na naslov info@gimnazija-ruse.si (zapišete predmet, vrsto izpita, učitelja, program, razred).
 • Na osnovi prijav bo pripravljen razpored izpitov, ki bo objavljen najkasneje do 28. 6. 2021 na spletnih straneh šole (spremljate).

Prijetne počitnice vam želimo.

Ravnatelj GSKŠ Ruše:
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

(Visited 133 times, 1 visits today)