V mesecu januarju smo gostili šole naše regije, ki sodelujejo v projektu RNUUO. Obiskali so nas predstavniki III. gimnazije in predstavniki Gimnazije Ormož. Prav tako so se obiska na naši šoli udeležili predstavniki Zavoda za šolstvo – izpostava Maribor.

Za obiskovalce smo izvedli dve hospitaciji – obiskovalci so lahko prisostvovali na naravoslovni hospitaciji, ki je potekala v laboratoriju, in na družboslovni uri, ki je predstavljala pouk angleščine. Na obeh hospitacijah smo spremljali elemente formativnega spremljanja.

01-laboratorijsko-delo-3

Slika 1 of 33

Po hospitacijah smo opravili evalvacijo in drug drugemu predstavljali primere dobre prakse. Kot gostitelji smo naše goste popeljali po šoli: za začetek smo se ustavili v šolski lekarni, kjer je naša magistra farmacije predstavila aktiven pouk za farmacevte višjih letnikov; obiskali smo učilnico matematike, kjer so dijaki predstavili, kako se lotijo učenja matematike, kakšne poti in strategije uporabljajo, da je učenje zanimivo; predstavili smo tudi snovanje šolskega časopisa Habitus, v katerega je vpeta vsa šola, z njim uresničujemo formativne elemente pri posameznih predmetnih področjih.

Primere dobre prakse so s pomočjo plakatov, ppt predstavitev predstavili tudi naši gostje.

Druženje nas je obogatilo, nam pokazalo, da smo na pravi poti. Veselimo se naslednjih podobnih dogodkov.

(Visited 98 times, 1 visits today)