Spoštovani,

na osnovi Sklepa o organizaciji pouka in ocenjevanju znanja dijakov v šolskem letu 2020/21 sem ravnatelj GSKŠ Ruše sprejel dopolnjena Šolska pravila ocenjevanja znanja GSKŠ Ruše za šolsko leto 2020/21.

Dopolnitev pravil se nanaša na ključne določbe sklepa pristojne ministrice, s katerim je letošnje šolsko leto organizirano kot eno ocenjevalno obdobje. V mesecu januarju 2021 tako ne bo konference, s čimer se bo predvidoma spremenila obremenitev oz. časovna stiska zaradi izvedbe ocenjevanj. Izpostavljam, da se ocenjevanje znanja v srednjih šolah ohranja, sicer v prilagojeni obliki za delo na daljavo.

Strokovni aktivi in učitelji posameznih predmetov bodo na osnovi sklepa po potrebi prilagodili načrte dela oz. ocenjevanj. S spremembami do sedaj dogovorjenega načina dela ter ocenjevanj znanja, vas bodo učitelji obvestili pri posameznem predmetu.

Dopolnjena aktualna šolska pravila ocenjevanja znanja so objavljena na šolski spletni strani, na spletnem naslovu:
Dopolnitev, glede na 1. 9. 2020 sprejeta pravila, predstavlja 1.b člen.

Lep pozdrav,

GSKŠ Ruše

(Visited 74 times, 1 visits today)