Gimnazija in srednja                                                                     Šolsko leto 2019/2020

kemijska šola Ruše                          September  2019

 

 

DEŽURSTVO UČITELJEV – PRITLIČJE

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
16.- 20. september Breznik Dolgoš Hergan Denac Jerkovič
23.- 28. september Ramot Ježovnik Flajsinger Štajnmec Šljivar
30. september Marinič / / / /

 

 

DEŽURSTVO UČITELJEV – I. NADSTROPJE

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
16.- 20. september Ribič Gibičar G. Puconja Levstik Štefok
23.- 28. september Lubej Pahor Peršak Koler K. Tkalec
30. september Pigac / / / /

 

 

 

DEŽURSTVO – DIJAKI

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
16.- 20. september 2aft 2akt 3aft 3ag 2ag
23.- 28. september 2aft 2akt 3aft 3ag 2ag
30. september 2aft / / / /

 

 

Pripravila:                                                                                                Ravnatelj GSKŠ Ruše:

Mojca Oman, prof.                                                              Samo Robič, univ.dipl. inž. kem. teh.