DEŽURSTVO UČITELJEV – PRITLIČJE

 

 Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
7.- 11. september

Pigac

Tkalec

Breznik

Jenčič

Denac

Tancer Kajnih

Flajsinger

Ramot

Hergan

Marinič

 

 DEŽURSTVO UČITELJEV – I. NADSTROPJE

 

 Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
7.- 11. september

Milec

Peršak

Ribič

Bezek

Javernik

Lubej

Dolgoš

Štefok

Dolenc

Volmajer

 

 DEŽURSTVO – DIJAKI

 

 Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
7.- 11. september 2aft 3akt 2ag 3ag 3bft

 

Pripravila:                                                                          Ravnatelj GSKŠ Ruše:

Mojca Oman, prof.                                                             Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.