December  2019

  DEŽURSTVO UČITELJEV – PRITLIČJE

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
  2.- 6. december Marinič Tancer M. Oman Bezek Volmajer
9.- 13. december Breznik Dolgoš Hergan Denac Jerkovič
16.- 20. december Ramot Ježovnik Flajsinger Štajnmec Šljivar
23. december Marinič / / / /

 

DEŽURSTVO UČITELJEV – I. NADSTROPJE

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
  2.- 6. december Pigac Tancer Kajnih Jenčič Žvikart Dolenc
9.- 13. december Ribič Gibičar G. Puconja Levstik Štefok
16.- 20. december Lubej Pahor Peršak Koler K. Tkalec
23. december Pigac / / / /


DEŽURSTVO – DIJAKI

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
  2.- 6. december 1bft 3akt 1aft 2bft 3bft/2bft 7. uro
9.- 13. december 1bft 3akt 1aft 2bft 3bft/2bft 7. uro
16.- 20. december 1bft 3akt 1aft 2bft 3bft/2bft 7. uro
23. december 1bft / / / /

 

 

Pripravila:                                                                                                Ravnatelj GSKŠ Ruše:

Mojca Oman, prof.                                                             Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.