Šport je v naši naravi in to je prepoznala tudi država, ki je 18. junija 2020 na
pobudo OKS-ZŠZ razglasila 23. september za dan slovenskega športa.

(Visited 57 times, 1 visits today)