Spoštovani starši in skrbniki dijakov,

vstopili smo v novo šolsko leto 2020/21. Delo načrtujemo in izvajamo skladno z navodili in priporočili MIZŠ, NIJZ ter drugih pristojnih institucij. Izobraževalni proces bo tako v letošnjem šolskem letu potekal s številnimi prilagoditvami, upoštevali se bodo uvedeni ukrepi za preprečevanje okužbe s COVID-19. Glede na navedeno prilagajamo tudi roditeljske sestanke in govorilne ure. Priporočena je izvedba in komunikacija na daljavo. Morebitni nujni obiski v šoli pa naj bodo predhodno usklajeni s šolo (starši kontaktirate razrednike ali tajništvo šole).

Glede na navedeno bomo v četrtek, 10. septembra, in petek, 11. septembra 2020, organizirali 1. roditeljski sestanek.

Roditeljski sestanek za starše dijakov višjih letnikov (2., 3., in 4. letnik) bo potekal na daljavo (video konferenca) v četrtek, 10. 9. 2020 ob 17. 00 uri. Podatke za dostop boste starši prejeli od razrednikov po e-pošti, ki je vnesena v e-asistentu. Prav tako bodo podatke prejeli tudi dijaki. Verjamemo, da bo večini staršev, v sodelovanju z dijaki, udeležba uspela. V kolikor bi imeli težave z udeležbo na sestanku, se lahko obrnete na razrednika ali tajništvo šole, da se uskladi termin dodatnega sestanka oz. pogovora.  

Za starše dijakov 1. letnika pa sestanek organiziramo na šoli, in sicer:

  • za 1. a G in 1. b FT oddelek v četrtek, 10. 9. 2020, ob 17.00 uri, 
  • za 1 a FT in 1. a KT oddelek v petek, 11. 9. 2020, ob 16.00 uri.

Prosimo vas, da upoštevate navodila in ukrepe za preprečevanje okužbe s COVID-19. V objekt šole vstopate z zaščitno masko. Poskrbite za razkuževanje rok, za higieno kašlja ter za medsebojno razdaljo. Priporočamo udeležbo le ene osebe na dijaka. Ob vhodu v šolo boste usmerjeni na lokacijo izvedbe sestanka.

Na 1. roditeljskem sestanku bo predstavljena organizacija pouka v šolskem letu, obravnavane bodo vsebine, pomembne za izvedbo izobraževalnega procesa. Izvoliti bo potrebno tudi predstavnika v svet staršev šole. Na sestankih za dijake 1. letnika bo prisoten tudi vzgojitelj dijaškega doma, ki bo  na voljo za informacije.

Z željo po uspešnem sodelovanju v novem šolskem letu vas vabimo na 1. roditeljski sestanek in vas lepo pozdravljamo.

            Ruše, 7. 9. 2020                                     Ravnatelj  GSKŠ Ruše:

                                                                      Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

(Visited 80 times, 1 visits today)