RN Vključujoča šola

V razvojni nalogi bo poudarek na medsebojnem povezovanju strokovnih delavcev pri skupnem razvijanju pedagoške prakse, usklajene z individualnimi potrebami in zmožnostmi dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju ter spodbuja optimalen razvoj posameznika.

Strokovni delavci bodo v učni proces vključevali glas učenca, tako, da bodo spodbujali aktivno vlogo dijakov pri učenju, jih vključevali v sooblikovanje učnega procesa, jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje ter sooblikovanje fizičnega učnega prostora.

Dijak v vključujoči šoli rad prihaja k pouku, je radoveden, išče izzive, si upa, predlaga drugačne rešitve in načine učenja, vztraja, postavlja vprašanja, se dobro počuti, je zavzet, v učenju vidi smisel ter zaznava osebne in skupne dosežke ter prevzema odgovornost.

 
 
 
 

Aktualni projekti

 

Tedenski napovednik dogodkov:

 

Koledar dogodkov

 
 
 
Dostopnost