Nadarjeni dijaki

Razni razpisi, ponudbe taborov, natečaji,… ter delo z nadarjenimi dijaki na GSKŠ Ruše.