Informacije, obrazci, plačilo in URNIKI za vaje:

Informacije

Tajnica šolske maturitetne komisije: dr. Iris Merkač

Telefon: 02 / 63 00 814 (kabinet) in 02/ 63 00 810 (zbornica šole)

Uradne ure: ponedeljek, 9.40 – 10.25

e-pošta: splosnamatura@gimnazija-ruse.si

Obrazci za prijavo

 • Predprijava na splošno maturo: OBRAZEC
 • Predprijava k izpitu na splošni maturi (tisti, ki opravljajo dodatni 5. predmet): OBRAZEC
 • Uveljavljanje pravic kandidata/-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature: OBRAZEC
 • Prijava k splošni maturi: OBRAZEC
 • Prijava k izpitu na splošni maturi (tisti, ki opravljajo dodatni 5. predmet): OBRAZEC
 • Prijava k izpitu (tisti, ki popravljajo ali izboljšujejo že dobljeno oceno): OBRAZEC

Redni dijaki se k splošni maturi prijavite preko eAsistenta. Navodila dobite v šoli.

 • Odjava od splošne mature: OBRAZEC

Plačilo izpitov

Če nimate statusa dijaka, je potrebno, ob prijavi, izpite mature plačati Ric-u in GSŠKF Ruše.
Znesek mora biti poravnan do zadnjega roka prijave na maturo. Kopijo potrdila lahko pošljete na šolo po pošti ali skenirano potrdilo na: splosnamatura@gimnazija-ruse.si

 1. Plačilo za RIC
 2. Plačilo za GSŠKF Ruše: Cena za kritje stroškov maturitetnih izpitov v višini 24.00 €, za en izpit.

Kandidati nakažete znesek s položnico, na naslov:

Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše
št. TRR: 01100-6030695964
sklic: 00-713300-015

Vaje, seminarske naloge

Kandidati, ki opravljate maturo in nimate statusa rednega dijaka na GSŠKF Ruše, se najkasneje do konca septembra prijavite za obiskovanje vaj izbirnih predmetov (KEM, BIO, GEO).

Dijaki opravljate seminarske naloge in vaje pri izbirnih predmetih v skladu z maturitetnim koledarjem in pod mentorstvom svojega učitelja/ice.
Kandidati, ki ste seminarsko nalogo ali vaje oddali, pa niste pristopili k splošni maturi iz tega predmeta, se vam število doseženih točk upošteva pri naslednjih prijavah k splošni maturi. Lahko pa oddate novo ali izboljšano nalogo, v skladu s pravili. Pri tem se kandidatom upošteva število doseženih točk na tem izpitnem roku.

Kandidati se prijavite v tajništvu šole vsaj en teden pred zagovorom vaj.

Prijava za zunanje udeležence

PRIJAVE NA SPLOŠNO MATURO SPREJEMAMO LE KOT PRIPOROČENO PISMO (zaradi sledljivosti shranite potrdilo). Prijav po elektronski pošti ne sprejemamo.

Ob prijavi morate poravnati stroške vaj.

Plačilo vaj izbirnih maturitetnih predmetov (za udeležence, ki trenutno ne obiskujete srednje šole):

 • ena šolska ura vaj za posameznike: 15,00 €
 • ena šolska ura vaj po osebi, v skupini z najmanj 10 kandidati: 4,00 €

Kandidati nakažete znesek s položnico, na naslov:

Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše
št. TRR: 01100-6030695964
sklic: 00-713300-015

Predmeti splošne mature

Dijaki programa gimnazija opravljajo splošno maturo iz petih predmetov:

 1. predmet: slovenščina, pisni in ustni izpit
 2. predmet: matematika, pisni in ustni izpit
 3. predmet: tuj jezik, pisni in ustni izpit
 4. predmet: izbirni predmet
 5. predmet: izbirni predmet

Posamezni izpit splošne mature pa lahko opravljajo kandidati, ki:

 • so že opravili splošno ali poklicno maturo,
 • so se prijavili k poklicni maturi in izpolnjujejo pogoje za opravljanje te mature,
 • jim je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno spričevalo.

OPOZORILO: Vsi našteti kandidati lahko maturitetni izpit opravljajo le, če je ta izpit pogoj ali kriterij za vpis v visokošolski program!

Vse, kar želite izvedeti o pravilih, ciljih, poteku in nalogah na splošni maturi, lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra RIC

Koledar splošne mature: RIC

Datumi pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov oz. izpitnih nastopov v posameznem izpitnem roku splošne mature 2024

Navodila

Pisni deli mature se začnejo ob 9:00. V šoli bodite vsaj 20 minut pred začetkom izpita.
Na oglasni deski, v pritličju šole, bodo poimenski razporedi.
Potrebujete:

Jesenski rok mature: individualni razporedi za opravljanje maturitetnih izpitov prispejo na šolo v skladu z maturitetnim koledarjem. Dijaki morate osebno podpisati seznanjenost z razporedom.

Razporede ustnega dela objavimo nekaj dni pred začetkom izpitnega roka. Prejmete jih na elektronske naslove. V primeru nejasnosti se obrnite na tajnico splošne mature: splosnamatura@gimnazija-ruse.si. Občani in ostali kandidati se morajo o razporedih, v kolikor niso o njih obveščeni, sami pozanimati (v zbornici šole).

(Visited 2.154 times, 1 visits today)