Šolska pravila

PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH ŠOLAH (Uradni list)

Pravila ocenjevanja Priloga k pravilom ocenjevanja Šolska pravila oc. znanja dopolnitev

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V SREDNJIH ŠOLAH (Uradni list)

PRAVILNIK O PRILAGODITVAH ŠOLSKIH OBVEZNOSTI (Uradni list)

 

Šolski koledar 2019/20

 

Dijaški dom – hišni red

 

Katalog OIV/ID 2019/20

 

Katalog vsebin za osnovne šole