IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

28 razpisanih mest,
brez omejitev

56 razpisanih mest,
brez omejitev

28 razpisanih mest,
brez omejitev

PROJEKTI

Poleg sodobnega in kvalitetnega pouka nudimo dijakom številne obšolske dejavnosti, šola pa se vključuje v različne državne in mednarodne projekte.

DIJAŠKI DOM

Šola ima tudi svoj lastni dijaški dom, v katerem prebiva približno 40 % vseh dijakov.

O ŠOLI

Oglej si šolo

STRAN MINISTRSTVA

Šolska svetovalna služba
Pedagog: Tadej VOVKO, uni. dipl. ped.
Telefon: 02/ 63-00-804
e-pošta: tadej.vovko@gimnazija-ruse.si

(Visited 6.712 times, 1 visits today)