Vpis novinci 2024/25 – link

Postopek prepisa na GSŠKF Ruše

Kandidat odda  Vlogo za prepis na e-naslov šolske svetovalne službe: tadej.vovko@gimnazija-ruse-si

Pogoji za prepis

  • Prepis je mogoč, če so v posameznih letnikih oz. oddelkih razpoložljiva mesta.
  • Če se kandidat želi prepisati v obdobju zaključka 1. ocenjevalne konference, mora imeti vse predmete zaključene s pozitivno oceno. 

Kriterij za prepis

  • Če je kandidatov za prepis več kot je razpoložljivih mest, se kot kriterij za prepis upošteva seštevek ocen 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Če sta dva ali več kandidatov z enakim seštevkom točk zadnjega triletja osnovne šole, se upošteva tudi rezultat na nacionalnem preizkusu znanja.

Obveščanje kandidatov, ki so oddali vlogo za prepis: 

Ob oddaji Vloge za prepis kandidata obvestimo o uvrstitvi na čakalni seznam ter o morebitnih predmetnih in/ali dopolnilnih izpitih.

Če se izobraževalni program kandidata razlikuje od predmetnika na GSŠKF Ruše, mora kandidat ob pogoju, da je sprejet, v določenem roku opraviti manjkajoče predmete s predmetnimi ali dopolnilnimi izpiti. Pogojno vpisani dijaki bodo ob vpisu prejeli sklep o prestopu, v katerem bo ta rok določen. V sklepu bodo navedeni tudi vsi predmeti, ki jih bodo morali opraviti.

Obdobja, v katerih šola odloča o prepisu kandidatov

 OBDOBJE OBRAVNAVE VLOGE
1. OBDOBJE  po zaključeni prvi ocenjevalni konferenci, najkasneje do 18. 1.  
2.OBDOBJE  po prvem roku za popravne in predmetne izpite; najkasneje do petka, 5. 7. 2024  
3. OBDOBJE  po drugem roku za popravne in predmetne izpite; najkasneje do četrtka, 22. 8. 2024  
4. OBDOBJE  od petka, 23. 8. 2024 do četrtka, 29. 8. 2024 
5. OBDOBJE  od petka, 30. 8. 2024 do četrtka, 12. 9. 2024  

Prepis je mogoč le na podlagi izpisa iz matične šole, zato mora kandidat ob vpisu prinesti izpisnico iz CEUVIZ-a, ki jo dobi na šoli, iz katere se izpisuje.

 

IZPIS IZ NAŠE ŠOLE

Prenos obrazca za izpis:

Pred izpisom mora dijak/-inja vrniti vse izposojene knjige, poravnati vse finančne obveznosti in biti neprijavljen oz. odjavljen od šolske malice. Z obrazcem se oglasite v knjižnici, v računovodstvu in pri organizatorki šolske prehrane. Na podlagi izpolnjenega obrazca, ki ga prinesete v svetovalno službo, prejmete Potrdilo o izpisu iz CEUVIZ-a.

(Visited 230 times, 1 visits today)