Projekt Podjetnost v gimnaziji

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše je vključena v projekt »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah«, ki poteka od 2018 do 2022. Projekt  se izvaja pod okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Vodi ga  dr. Anton Polšak.

Kaj je  podjetnost? Samoiniciativnost in podjetnost skupaj predstavljata eno od osmih kompetenc za vseživljenjsko učenje (po definiciji Evropske unije). Samoiniciativnost in podjetnost je kompetenca, ki posamezniku omogoča identifikacijo in izkoriščanje ponujenih priložnosti, realizacijo idej, načrtovanje in upravljanje procesov, ki vodijo k zastavljenim ciljem (iz: School Education Gateway – Evropska spletna platforma za šolsko izobraževanje).  Kompetenca spodbuja izgrajevanje, razvijanje, urjenje veščin, spretnosti, osebnostnih lastnosti, ki dijakinjo/dijaka usmerjajo v večjo motiviranost, k razvoju močnih področij, v boljšo splošno poučenost, v izboljševanje komunikacijskih spretnosti. V procesu razvijanja kompetence  naj bi se usmerjali v  ustvarjalnost, inovativnost in sprejemanje tveganj, načrtovanje in vodenje projektov, prepoznavanje talentov, vodenje karierne poti.

Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

Ker imamo status implementacijske šole B, se bomo dve šolski leti izobraževali in pripravljali na uvajanje vsebin, v naslednjih dveh pa izvajali in dopolnjevali znotraj projekta dogovorjene aktivnosti. Koordinatorica projekta na šoli je Jelena Tement Žnidarič, prof. V tem šolskem letu je poleg vodje projekta še deset članov in članic.

Sodelovanje v projektu nas je spodbudilo, da samoiniciativno kreiramo nekatere dejavnosti.

Septembra 2018 smo na šoli začeli pridobivati osnovne podatke (v sklopu OIV, razrednih ur, pouka), ki analizirajo stanje v šoli in posameznikove želje, cilje. Informacije bodo omogočile zgraditi sistem, ki bo spodbudil posameznikov individualni razvoj znotraj oddelčne celote (horizontalni nivo). Prehod iz prvega v drugi letnik bo nadgradnja  znanja in veščin, ki se bodo povezale v novo celoto, ki se nadaljuje v tretji letnik, od tu pa v  zaključni  četrti letnik (vertikalni nivo).  Zasledovanje ciljev bo progresivno (spiralni model).  Cilji bodo podprti z dosežki, gradivi, fotografijami, filmom, predstavitvami (v glasilu, festivalu uspešnosti ..), pogovori s pomembnimi kulturniki in uspešnimi »bivšimi dijaki naše šole« … Povezovali se  bomo z zunanjimi institucijami in lokalno skupnostjo. Rezultate bomo sproti objavljali.

In še: Če imate idejo, kako bi gimnazijcem/gimnazijkam  lahko omogočili razvijanje kompetence, ki bi jih opolnomočila na osebnostnem nivoju za uspešno konkurenco na trgu delovne sile, vabljeni.

Zapis: dr. Branka Ribič Hederih (vodja projekta na šoli)

 

 

(Visited 161 times, 1 visits today)