Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše je v projekt vključena kot implementacijska šola, zato je bil v šolskem letu 2018/19 imenovan razvojni tim, ki poleg ravnatelja in koordinatorice šteje še 6 članov. Sestava tima se lahko z leti spreminja glede na interes učiteljev, prav tako pa smo k izobraževanjem že sedaj povabili vse zainteresirane. Naša razvojna šola je Srednja šola Slovenska Bistrica.

V delo smo že v tem šolskem letu intenzivno vključevali dijake, in sicer je bil kot inovativni razred izbran 1. letnik programa farmacevtski tehnik. Izvedli smo raziskavo med dijaki glede možnosti uporabe lastnih naprav pri pouku, na podlagi česar smo se odločili za model BYOD (angleško Bring Your Own Device – prinesi svojo napravo) v kombinaciji z zagotavljanjem dodatnih tabličnih računalnikov. Pridobljeno znanje so učitelji uporabili tudi v drugih oddelkih, največ pri pouku matematike in strokovnih farmacevtskih modulov.

 

Projekt so dijaki dobro sprejeli in sami ocenjujejo, da bo na ta način učenje zabavnejše in bolj učinkovito, poleg usvajanja učne snovi pa omogoča razvijanje kompetenc 21. stoletja.

Ob koncu šolskega leta so dijaki 1. aft in gimnazijskega programa dosežke projekta predstavili tudi ostalim dijakom in učiteljem.

 

(Visited 98 times, 1 visits today)