V okviru Nacionalnega meseca skupnega branja smo povabili na šolo pisatelja in dramatika TONETA PARTLJIČA, ki slovi tudi kot velik poznavalec Rudolfa Maistra in Ivana Cankarja. V pogovoru z njim bomo osvetlili dve pomembni obletnici: 100-letnico Maistrovega boja za slovensko severno mejo in 100-letnico Cankarjeve smrti.

 Prireditev bo v četrtek, 4. oktobra, ob 12.45 v zgornjem amfiteatru. Dogodka, ki bo trajal dve šolski uri, se bodo iz vsakega razreda udeležili predvidoma trije dijaki, ki bodo o njegovi vsebini poročali svojemu razredu in pri pouku v mesecu oktobru pripravili še referate/govorne nastope iz naslednjih predlaganih tematskih sklopov:

  • Vloga generala Maistra v boju za severno mejo (zgodovina, slovenščina)
  • Pesnik Rudolf Maister (slovenščina)
  • Ivan Cankar in njegov odnos do nastajajoče države Srbov, Hrvatov in Slovencev ter narodnostnega vprašanja (sociologija, zgodovina, slovenščina)
  • Tone Partljič (slovenščina)

Udeležence prireditve določite v dogovoru z razredniki do torka, 2. oktobra.  Za referate se dogovorite z učitelji navedenih predmetov.

 

S prireditvijo se bo naša šola pridružila Nacionalnemu mesecu pismenosti:
https://dogodkovnik.acs.si/nmsb2018

 

Dodatne informacije lahko dobite pri prof.  Tancer-Kajnih.

(Visited 59 times, 1 visits today)