JESENSKI OZ. AVGUSTOVSKI IZPITNI ROK 2020


AVGUSTOVSKI ROK – GSKŠ Ruše, 17., 18., 19. in 20. 8. 2020
Razpored izpitov je pripravljen na osnovi prejetih prijav. Morebitne nove prijave posredujte takoj oz. še pred izpitnim rokom (v tajništvo šole oz. na info@gimnazija-ruse.si).
V času izpitov se na šoli (dijaki, zaposleni, …) upošteva preventivne ukrepe preprečevanja širjenja COVID-19. V šolo, tudi na izpite, lahko pridejo le zdrave osebe brez simptomov oz. suma na okužbo s koronavirusom. V kolikor bi kandidati zboleli, imeli simptome okužbe oz.
se iz opravičljivih razlogov ne bi mogli udeležiti izpita, nujno oz. takoj obvestite šolo.

PONEDELJEK, 17. 8. 2020
Izpit iz predmeta
(predmet, prostor, ura, …)
Razred dijaka, kandidata
(štev., vrsta izpita)
Izpraševalec, komisija
(izpit poteka pred izpitno komisijo)
KEMIJSKO RAČUNSTVO,
KEMIJSKE TEHNOL. VAJE
Razred 4. aKT
Ob 8.00 uri.
1.AKT – 1 (DOP. IZP.)
3.AKT – 1 (POP. IZP.)
Preds.: I. Pigac
Izpraš.: A. Dolgoš
Član: B. Denac
LABORATORIJSKO DELO V
FARMACIJI,
ANALIZA ZDRAVIL,
RASTLINSKE DROGE
Razred 4. aFT
Ob 8.00 uri.
1.AFT – 1 (POP. IZP.)
3. BFT – 1 (POP. IZP.)
2.BFT – 1 (DOP.IZP.)
Preds.: U. Hertiš
Izpraš.: L. Levstik, N. Bezek
Član: N. Bezek, L. Levstik
GEOGRAFIJA
Razred 4. aG
Ob 8.00 uri.
4.AG – 1 (POP. IZP.)Preds.: M. Koler Kozic
Izpraš.: P. Marinič
Član: R. Jenčič

TOREK, 18. 8. 2020
Izpit iz predmeta
(predmet, prostor, ura, …)
Razred dijaka, kandidata
(štev., vrsta izpita)
Izpraševalec, komisija
(izpit poteka pred izpitno komisijo)
MATEMATIKA
Testna učilnica, …
Pisni del ob 8.00 uri.
1.BFT – 1 (POP. IZP.)
2.BFT – 3 (POP. IZP.)
3.AKT – 1 (POP. IZP.)
3.BFT – 1 (POP. IZP.)
Preds.: K. Puconja
Izpraš.: N. Ježovnik
Član: D. Štefok
1.AFT – 1 (POP. IZP.)
2.AG – 4 (POP. IZP.)
Preds.: N. Ježovnik
Izpraš.: K. Puconja
Član: D. Štefok
1.AKT – 1 (POP. IZP.)
2.AFT – 2 (POP. IZP.)
2.AKT – 1 (POP. IZP.)
4.AG – 1 (POP. IZP.)
Preds.: M. Lubej
Izpraš.: J. Tement Žnidarič
Član: D. Flajsinger

Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše, Šolska ulica 16, 2342 Ruše
Tel.: ++386(0)2-63-00-800 Fax: ++386(0)2-63-00-801 http://www.gimnazija-ruse.si e-mail: info@gimnazija-ruse.si

SREDA, 19. 8. 2020
Izpit iz predmeta
(predmet, prostor, ura, …)
Razred dijaka, kandidata
(štev., vrsta izpita)
Izpraševalec, komisija
(izpit poteka pred izpitno komisijo)
MIKROBIOLOGIJA
Razred 3. aKT
Ob 8.00 uri
2.BFT – 1 (POP. IZP.)Preds.: B. Kajba Mori
Izpraš.: S. Tkalec
Član: R. Jerkovič
KEMIJSKO RAČUNSTVO
Razred 4. aKT
Ob 8.00 uri
1.AKT – 2 (POP. IZP.)Preds.: R. Jerkovič
Izpraš.: A. Dolgoš
Član: M. Dolenc
ANGLEŠČINA
Učilnica za TJ – ANG
Ob 8.00 uri
4.AG – 1 (POP. IZP.)Preds.: E. Ramot
Izpraš.: T. Breznik
Član: M. Hergan
ČETRTEK, 20. 8. 2020
Izpit iz predmeta
(predmet, prostor, ura, …)
Razred dijaka, kandidata
(štev., vrsta izpita)
Izpraševalec, komisija
(izpit poteka pred izpitno komisijo)
FIZIKA
Razred 3. aKT
Ob 8.00 uri
2.BFT – 1 (POP. IZP.)Preds.: J. Tement Žnidarič
Izpraš.: D. Flajsinger
Član: T. Šljivar
KEMIJA,
KEMIJSKA TEHNIKA
Razred 4. aKT
Ob 8.00 uri.
1.AFT – 1 (POP. IZP.)
2.AG – 1 (POP. IZP.)
1.AKT – 1 (POP. IZP.)
3.AKT – 1 (POP. IZP.)
Preds.: I. Pigac, B. Denac,
Izpraš.: B. Denac, I. Pigac, A.
Dolgoš
Član: J. Gibičar Gert

OPOMBA, pojasnilo k tabeli:
Tabele predstavljajo termine izpitov posameznega predmeta, modula. V tabelah so poleg
popravnih razvidni tudi dopolnilni izpiti (neocenjeni dijaki – izpiti iz neocenjenih vsebin).
Sestava komisij kot tudi drugo se iz objektivnih razlogov lahko spremeni.
Konferenca po izpitnem roku bo predvidoma v četrtek, 20. 8. 2020, po končanih izpitih.
Za morebitne dodatne informacije in pojasnila se obrnete na GSKŠ Ruše.
Ruše, 3. 8. 2020 Ravnatelj GSKŠ Ruše
Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

(Visited 131 times, 1 visits today)