Skladno s sklepom ministrice v času ukrepov COVID-19 (smo vas že obveščali) se dijakom zaključnega letnika omogoči dodatni izredni izpitni rok za en popravni izpit in za predmetne izpite za izboljševanje ocene.

Datum izpitnega roka: 27. in 28. 5. 2020

Prijave: Na predpisanih obrazcih (dvig v tajništvu šole v času uradnih ur) ali po e-pošti na info@gimnazija-ruse.si

Ob prijavi po e-pošti (info@gimnazija-ruse.si) navedite:

– ime in priimek dijaka
– izobraževalni program in razred
– vrsta izpita (popravni, predmetni – izboljševanje ocene)
– predmet
– učitelj

Prijavo dijak posreduje v tajništvo šole čim prej oz. do 22. 5. 2020. Morebitne odjave podate (pisne oz. po e-pošti) do 25. 5. 2020 v tajništvo šole.

Na osnovi prijav bo pripravljen razpored izpitov.

Za dodatne informacije smo na voljo.

GSKŠ RUŠE

(Visited 124 times, 1 visits today)