Evropski parlament je pomemben prostor za politične razprave in sprejemanje odločitev na ravni EU. Volivci v vseh državah članicah neposredno izvolijo poslance Evropskega parlamenta, ki predstavljajo interese ljudi pri sprejemanju zakonov EU in zagotavljajo, da druge institucije EU delujejo demokratično.

Ima 705 poslancev, ki so izvoljeni v 27 državah članicah razširjene Evropske unije. Od leta 1979 se poslanci volijo na splošnih neposrednih volitvah za 5-letni mandat.

Vsaka država zase odloči, v kakšni obliki bodo potekale volitve, morajo biti tajne, uporablja pa se proporcialni sistem. Zagotoviti je potrebno enakopravnost spolov (ena tretjina je poslank). Najnižja starost za udeležbo na volitvah je 18 let, v Avstriji pa 16 let.

Število poslancev posamezne države članice je odvisno od števila prebivalstva te države. Malo več kot tretjina poslancev Evropskega parlamenta je žensk. Poslanci se v Evropskem parlamentu združujejo glede na politično in ne nacionalno pripadnost.

koliko poslanskih mest ima posamezna država članica?
(Visited 150 times, 1 visits today)