Vpis 2021/2022

POVEZAVA DO STOJNICE
Stojnica bo na voljo do jeseni 2021.

HABITUS 2021
Oglej si šolo
Kaj počnemo?
Čaka te nagrada.

Na GSKŠ Ruše se danes dijaki izobražujejo v treh srednješolskih izobraževalnih programih:

Šola se nahaja v lepem okolju športnega parka Ruše. Urejene površine koristijo dijaki v času ur športne vzgoje, za izvedbo športnih dnevov, dijaki dijaškega doma pa tudi v svojem prostem času.

Oglej si posnetek na Youtube.

Programa farmacevtski tehnik in kemijski tehnik omogočata pridobitev zaposljivega poklica, visok nivo znanja in izvrstni rezultati na poklicni maturi pa omogočajo maturantom vpis na različne študije.

Oglej si posnetek na Youtube.
Oglej si posnetek na Youtube.

Poleg sodobnega in kvalitetnega pouka nudimo dijakom številne obšolske dejavnosti, šola pa se vključuje v različne državne in mednarodne projekte.

Oglej si posnetek na Youtube.
Oglej si posnetek na Youtube.

Šola ima tudi svoj lastni dijaški dom, v katerem prebiva približno 40 % vseh dijakov.

(Visited 3.596 times, 3 visits today)