Vpis bo potekal v šolski knjižnici (pritličje) po naslednjem razporedu:

  • Gimnazija; v sredo, 19. 6. 2019 med 8.00 in 9.00 uro
  • Kemijski tehnik; sredo, 19. 6. 2019 med 9.00 in 10.00 uro
  • Farmacevtski tehnik; petek, 21. 6. 2019 med 8.00 in 9.00 uro priimki od A-M
  • Farmacevtski tehnik; petek, 21. 6. 2019 med 9.30 in 10.30 uro priimki od N-Z

Ob vpisu s seboj prinesi:

  • spričevalo 9. razreda (fotokopija)
  • izpolnjene obrazce, ki jih natisneš iz spletne strani šole:

1_Vpisnica (obojestransko)

2_Izjava o privolitvi staršev (osebni podatki) – GSKŠ Ruše

3_easistent-prijavnica-19-20

4_ Prijava_slo prehrana

5_Vloga prevoz

  • učenci, ki želite imeti v SŠ status otroka s posebnimi potrebami, si morate na Zavodu za šolstvo urediti novo odločbo, ker odločba iz OŠ v SŠ ni veljavna; če še nimate urejene odločbe za SŠ, na vpis prinesite fotokopijo odločbe iz OŠ;
  • Dijaška izkaznica je za dijake 1. letnika obvezna. Uporabljala se bo za identifikacijo dijakov naše šole. Na vpis obvezno prinesite tudi: fotografijo (kot za osebno izkaznico: velikost 3,5 x 4,5 cm, fotografiran od spredaj, brez klobuka, sončnih očal, čepice ali rute) fotografijo lahko pošljete tudi v elektronski obliki na naslov: tadej.vovko@gimnazija-ruse.si.
  • Prosimo, da se seznanite tudi s šolskimi pravili, ki so objavljena na naši spletni strani
  • Prosimo vas, da upoštevate datum in uro vpisa ter da s seboj prinesete že izpolnjene priložene obrazce in morebitne druge dokumente, da se izognemo gneči in bo vpis potekal tekoče.

 Vsa dodatna pojasnila lahko dobiš po telefonu 02/ 63 00 804, ali po e-pošti:  tadej.vovko@gimnazija-ruse.si,

Dijaki, ki ste oddali prijavnico za dijaški dom, boste na ta dan tudi uredili vpis v dijaškem domu (po končanem vpisu v šoli).

 

Lep pozdrav in uspešen zaključek šolskega leta!

 Šolska svetovalna služba:                                 Ravnatelj GSKŠ Ruše:

Tadej Vovko, univ. dipl. ped.                          Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.

 

 

Fotogalerija Informativni dan 2019

Stanje prijav za šolsko leto 2019/20 na dan 2. 4. 2019:

 

GSKŠ informativni dnevi 20191-2

Oglej si posnetek na Youtube.

Razpisana mesta v šolskem letu 2019/20:

 

 

 

Na Četrti se dogaja